top of page

飄移車限時優惠😍🏎💨


今個10月唔止彩虹池優惠!!!


飄移車都仲有限時優惠✨


1️⃣飄移車平日車券買2送1

只喺$150就可以有3張車券!! 平均


只喺$50!!

同朋友嚟又得!自己玩3次都得!😂


2️⃣會員充值滿$300或以上^即送一張8折飄移車券

本身$300都送多20個電子代幣

而家仲比你8折玩車😂

抵到爛😂😂


^以單一發票及折實價計算

- 飄移車平日車券有效期為購買當日計起30日

- 飄移車8折車券有效期為2023年11月30日

- 不接受電子代幣交易

- 每日場次有限,先到先得,售完即止,恕不另行通知

- 優惠內容受相關條款及細則約束,詳情請参閱場內守則或向職員查詢

- 優惠不能與其他優惠同時使用

- 如對優惠內容有任何疑問,請向職員查詢,恕不接受事後追討

- 此優惠在兑換後任何情況下恕不退還、不可兑換現金,亦不可轉移或換取其他產品或服務

- PowerPlay Arena保留不時修訂或更改推廣適用之條款及細則及任何其他規則及政策、包括優惠、獎賞及限定日期,且修訂或更改前毋須另行通知

- 如有任何爭議,PowerPlay Arena保留最終決定權
bottom of page